3-D Performance Management

3D Performance Management Training Reddin

De training 3-D Performance Management bestaat uit een blok van twee trainingsdagen. Het trainingsprogramma Performance Management bieden we in organisaties aan als maatwerk programma. Deelnemers verwerven in dit seminar het inzicht en de vaardigheid om een performance cultuur en een performance structuur aan te brengen in hun organisatie. Geleerd wordt om de prestaties en de competenties van mensen in de organisatie te besturen. Het gaat daarbij om planning van de output, coachen van de prestaties, ontwikkeling van de competenties en beoordeling van de resultaten. Aan Performance Management ligt een duidelijke mens- en organisatievisie ten grondslag. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat mensen van nature gemotiveerd zijn als zij:

  • weten welke verwachtingen er zijn over hun prestaties
  • betrokken zijn bij het vaststellen van door hen te realiseren doelstellingen
  • de ruimte krijgen om zelfstandig te werken aan het realiseren van die doelstellingen
  • een herkenbare bijdrage leveren aan iets wat ze belangrijk of waardevol achten
  • een bijdrage kunnen leveren op het gebied waar ze goed in (willen) zijn
  • duidelijke feedback krijgen met betrekking tot hun resultaten en competenties
  • in de gelegenheid zijn zich verder te ontwikkelen

Doelen prestatie management

Effectieve managers doen al jaren aan prestatie-management. Doelen stellen, plannen, voortgang meten, prestaties verbeteren en medewerkers feedback geven en waarderen staan aan de basis van Performance Management. Niet voor niets staat Performance Management aan de basis van een resultaatgerichte bedrijfscultuur en daarmee aan de basis van het succes van een organisatie. Prestatie-management is niet alleen belangrijk voor leiders, ook medewerkers hebben er baat bij. Het stelt ze namelijk in staat om de verantwoordelijkheid op zich te nemen en daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan het succes van een organisatie. Een procesverbetering is het resultaat van de Performance Management Training.

In de training leren deelnemers om gestructureerd om te gaan met Planning (startgesprek met een medewerkers), Coaching (functioneringsgesprek over de voortgang van gemaakte plannen), Beoordeling (zijn de gestelde doelen behaald of wat is de status ervan?) en Beloning voor de medewerkers, zowel materieel als immaterieel.

Deelnemers aan 3-D Performance Management Training

3-D Performance Management is een trainingsprogramma waar zowel het topmanagement als het hoger- en het midden management aan deelneemt. De deelnemers bepalen voor een groot deel zelf het succes van de training door hun voorbereiding op de training met behulp van een aantal huiswerkopdrachten, toepassing van de eigen praktijk tijdens de training, de inzet bij het oefenen van de verschillende vaardigheden en het toetsen van het eigen functioneren.

Bekijk hier de brochure van 3-D Performance Management.