3-D Consultants Effectiviteit

3D Consultants Effectiviteit training Reddin

De training 3-D Consultants Effectiviteit bestaat uit twee blokken van elk een avond en de daaropvolgende twee dagen. De training kan ook worden uitgevoerd in twee blokken van drie dagen. Tijdens de training 3-D Consultants Effectiviteit verkrijgen deelnemers inzicht in hun eigen effectiviteit en hun rol als consultant. Daarnaast ontwikkelen ze vaardigheden om als adviseur hun specifieke deskundigheid te gebruiken in hun werkzaamheden. Daarbij hoort een resultaatgerichte en situatiegerichte consultancy stijl.

Voorafgaand aan het seminar over consultantseffectiviteit bereiden alle deelnemers een korte praktijkcase voor en vullen ze een aantal vragenlijsten in. Hiermee gaan we aan de slag bij de training Consultants Effectiviteit.

Doelen effectiviteitstraining voor consultants

In de twee blokken van de Consultants Effectiviteit Training komen verschillende vaardigheden aan de orde. In het eerste blok van de effectiviteitstraining worden stapsgewijs alle aspecten van een adviestraject behandeld en toegepast. Zo maken consultants kennis met de verschillende manieren waarop consultancy kan worden verleend. In het tweede blok van de 3-D training Consultants Effectiviteit worden in kleine teams twee adviesopdrachten geheel uitgevoerd en fase voor fase geëvalueerd. In dit blok spelen professionele acteurs de rol van klant. Tussen beide blokken bestuderen deelnemers de uitgereikte theorie en voeren ze praktijkopdrachten uit. Op die manier leren deelnemers snel en zijn de praktijkvoorbeelden effectiever. Aan het 3-D CES nemen managers en medewerkers (consultants) deel met een adviserende functie.

Deelnemen aan 3-D Consultants Effectiviteit Training

Het 3-D consultantseffectiviteit model heeft betrekking op alle vormen van advieswerk, zowel voor interne als externe adviseurs. Dit kunnen managers/deskundigen zijn op het gebied van bijv. financiën, informatie- en communicatietechnologie, logistiek, personeel & organisatie, communicatie of veiligheid.

Wilt u deelnemen aan de training 3-D Consultants Effectiviteit? Of ontvangt u graag meer informatie over één van onze trainingen? Neem dan contact met ons op.