3-D Team Effectiviteit

3D Team Effectiviteit training Reddin

De training 3-D Team Effectiviteit is een effectiviteitsprogramma dat modulair wordt opgebouwd. Voorafgaand aan de training Team Effectiviteit heeft het managementteam een gesprek met de consultant die het programma begeleidt.

Onderwerpen die vaak ter tafel komen tijdens de training zijn:

  • verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het team en de afzonderlijke teamleden; consensus over de teamoutput
  • organisatiestructuur en -cultuur
  • overlegstructuur en -cultuur
  • individuele managementstijlen/ teamrollen; teamsynergie
  • gewenste veranderingen op individueel niveau en op teamniveau om de teameffectiviteit te verhogen

De inhoud en duur van de training Team Effectiviteit kan worden aangepast aan de behoeften van het team variërend van een dag of meer dagen over een bepaalde periode, tot een meerdaags programma aaneengesloten. Wat voor u de beste methode van training is, hangt af van uw situatie en doel. Neem contact met ons op om een speciaal voor u samengesteld programma te realiseren.

Doelen training 3-D Team Effectiviteit

Een succesvol team steekt gezamenlijk alle energie in het behalen van de gestelde doelen. Zonder samenwerken en echt teamwork is het vrijwel onmogelijk om goed te presteren. Dat terwijl teams die goed samenwerken juist boven zichzelf uitstijgen. De teamleden van een succesvol team vertrouwen elkaar, kennen elkaars krachten en zwakke punten en maken daar op een slimme manier gebruik van, ondersteunen elkaar en vullen elkaar aan om samen tot de beste resultaten te komen. Een effectief team bereikt aanzienlijk meer dan een verzameling individuen. De training 3-D Team Effectiviteit is een goede stap op weg naar een effectievere organisatie.

Deelnemers aan 3-D Team Effectiviteit Training

3-D Team Effectiviteit is een in-company programma dat gevolgd wordt door een directie- of management team. Om de effectiviteit van de samenwerking bespreekbaar te maken tussen afdelingsmedewerkers en hun leidinggevende wordt ook gebruik gemaakt van Reddin’s 3-D Teameffectiviteit.

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving (pdf-bestand) van 3-D Team Effectiviteit.