Resultaten Reddin methode

Al vele bedrijven werken volgens de Reddin methode om resultaatgericht te worden. Resultaten van het verbetertraject zijn vooral te merken aan een verhoogde flexibiliteit en effectiviteit, een efficiëntere structuur, een slimmere interface, verbeterde besluitvorming en geoptimaliseerde individuele doelstellingen en veranderingsdoelstellingen. Wilt u de teameffectiviteit binnen uw bedrijf verhogen of uw leiderschapsstijl efficiënter maken? Neem dan deel aan bijvoorbeeld de Performance Management Training of de Team Effectiviteit Training.

Organisaties die de Reddin Methode gebruiken, melden de volgende resultaten:

Flexibiliteit

 • de output-gerichtheid van managers en medewerkers neemt toe
 • grotere flexibiliteit van de organisatie
 • toegenomen flexibiliteit van de individuele manager


Effectiviteit

 • betere strategische keuzes binnen het bedrijf
 • verbetering van de organisatie-effectiviteit
 • verbetering van de managerseffectiviteit


Structuur

 • duidelijke outputgerichte functie-beschrijvingen
 • eenvoudige organisatie-structuur
 • snellere realisatie van organisatorische aanpassingen


Interface

 • meer samenhang in de organisatie
 • betere top-down communicatie
 • betere bottom-up communicatie


Besluitvorming

 • verantwoordelijkheden en bevoegdheden lager in de organisatie
 • verbetering van teamwork binnen het bedrijf
 • versterking van participatief management


Individuele doelstellingen

 • medewerkers werken zelfstandiger
 • medewerkers zijn meer gemotiveerd en tevreden
 • een positiever werkklimaat en cultuur


Veranderingsdoelstellingen

 • minder weerstand tegen verandering
 • meer commitment met doelstellingen
 • een groter probleemoplossend vermogen
 • minder bureaucratie
 • een sterkere externe focus

Resultaten van de Reddin methode

Met de Reddin methode verhoogt u de management effectiviteit en wordt het leiderschap meer resultaatgericht. Door de stijl van leidinggeven te optimaliseren en beter samen te werken in teams, behalen managers hun outputvereisten gemakkelijker. Ook zichzelf toetsen op vastgestelde doelen is voor managers van belang om het maximale uit het team te halen.

Wilt u uw managementeffectiviteit vergroten? Neem dan deel aan een van onze trainingen.