Testen online

Neem contact op over de mogelijkheden m.b.t. testen voor een individu, teams/groepen of een hele organisatie. Na aanmelding krijgt u een ‘link’ toegestuurd, waarna u een gebruikersnaam en wachtwoord kunt aanmaken.

Wij bieden toegang tot online testen op o.a. de volgende gebieden:

  • Cultuur en organisatie
  • Gedrag en persoonlijkheid
  • Leiding en management
  • Leerstijl en leervermogen
  • Talent en vaardigheden
  • Teamprestatie en analyse

Het is de bedoeling van Reddin om met behulp van o.a. testen het zelfbewustzijn van managers/ medewerkers te vergroten en daardoor hun effectiviteit.
Het proces van toename in effectiviteit begint met zelfbewustzijn, breidt zich uit tot het analyseren van situaties en leidt tenslotte tot verandering van de situatie of van het eigen gedrag. Socrates, Confucius en Lao-Tse spraken wijze woorden: ‘Ken uzelve’.

U kent uzelf natuurlijk tot op zekere hoogte. Ons doel is om die kennis te vergroten. Goed kijken naar uzelf – dat is deels waar zelfbewustzijn om draait.

Maar er is ook actie nodig. Bespreek testresultaten met collega’s, vrienden, of familieleden. U moet over testresultaten praten, ze grondig overpeinzen en ze een deel van uzelf maken.