3-D Effectief Coachen

Training 3-D Effectief Coachen Reddin verwachtingen scheppen

De training 3-D Effectief Coachen bestaat uit drie blokken van twee dagen. Bij de training verkrijgen deelnemers inzicht in de eisen die aan een coach worden gesteld en ontwikkelen ze vaardigheden om aan die eisen te voldoen. Voorafgaand wordt enige theorie bestudeerd over effectieve coaching en bereiden de deelnemers een korte praktijkcase voor.

In de eerste twee blokken worden stapsgewijs alle aspecten van coachen behandeld en toegepast. Denk aan het motiveren van medewerkers en collega’s, het inspireren en ondersteunen van teams als coach en het vergroten van zelfkennis en zelfvertrouwen. Daarnaast leren deelnemers wanneer coachen effectief is en wanneer juist niet. Door coachend leidinggeven kunnen de prestaties van teams of organisaties verbeteren.

Tussen de blokken worden praktijkopdrachten uitgevoerd. In het derde blok worden integrale coachingsopdrachten uitgevoerd. In dit blok spelen professionele acteurs de rol van degene die wordt gecoacht.

Coachend leiderschap

Voor coachend leiderschap is het belangrijk om duidelijke doelstellingen vast te leggen voordat het traject van start gaat. Daarnaast worden aan het begin van een coachingstraject realistische verwachtingen geschapen voor persoonlijke ontwikkeling van een medewerker of collega. Het traject van coaching verloopt meestal niet zonder slag of stoot. Daarom leren deelnemers tijdens de training 3-D Effectief Coachen ook hoe ze coachees kunnen ondersteunen bij het vragen om hulp en het nemen van risico’s. Dit is namelijk belangrijk voor een effectief coachingstraject. Daarnaast komt in de training aan de orde hoe coachende leidinggevenden hun medewerkers kunnen stimuleren om te leren van fouten. Alleen dan wordt namelijk een verbetering gerealiseerd. Het traject van coaching is geen afgebakend traject, maar een doorlopend leerproces.

Deelnemers aan 3-D Effectief Coachen

De training 3-D Effectief Coachen is bedoeld voor leidinggevenden op mbo-/hbo- niveau (verkregen door opleiding of ervaring) die de talenten van hun medewerkers maximaal willen ontwikkelen en benutten ten gunste van de resultaten waar zij verantwoordelijk voor zijn. Coachend leidinggeven staat centraal tijdens de training.

Meer weten over deze training of direct inschrijven? Neem dan contact met ons op.