Voordelen Reddin methode

Met de Reddin methode vergroot u de managers- en teameffectiviteit. De Reddin Methode biedt de volgende voordelen:

Algemeen

 • samenhang in management-methoden, technieken, en vaardigheden
 • een helder gemeenschappelijk begrippenkader
 • hogere teameffectiviteit en management effectiviteit


Situationeel management

 • inzicht in aan managers gestelde eisen
 • effectiviteitsanalyse van het (eigen) management gedrag
 • succesvoller coaching van medewerkers


Output management

 • inzicht in verantwoordelijkheden en bevoegdheden van managers en medewerkers
 • beschikbare tijd en energie op hoofdzaken gericht
 • specifieke en meetbare omschrijving van vage begrippen als klantgericht, marktgericht, bedrijfsmatig, servicegericht en kwaliteitsverbetering
 • maakt resultaten transparant en bespreekbaar


Team management

 • maximale benutting van de kwaliteiten in het team
 • creëert teamspirit
 • stimuleert synergie in het team